1-1

1

مرحله اول : افزودن محصول به سبد خرید

مراحل افزودن محصول به سبد خرید مطابق تصاویر

جهت نمایش بهتر ، بر روی تصاویر کلیک نمایید.

مرحله دوم : نمایش سبد خرید و پرداخت

مراحل نمایش سبد خرید و صفحه پرداخت مطابق تصاویر

جهت نمایش بهتر ، بر روی تصاویر کلیک نمایید.

2

3

4

مرحله سوم : تکمیل مشخصات فردی و آدرس

مراحل تکمیل مشخصات فردی و آدرس مطابق تصاویر

جهت نمایش بهتر ، بر روی تصاویر کلیک نمایید.

مرحله چهارم : تکمیل اطلاعات بانکی

مرحله تکمیل اطلاعات بانکی مطابق تصویر

جهت نمایش بهتر ، بر روی تصویر کلیک نمایید.

6